Malá víla

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem (také "dodavatelem") a zákazníkem. Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

Objednávání zboží

Zboží lze objednávat prioritně pomocí internetových stránek - nákupního košíku, dále popř. emailem nebo telefonicky. Každá taková objednávka musí obsahovat:

 • kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt),
 • způsob platby za výrobky,
 • objednávané výrobky určené číslem, popř. názvem a dalšími vlastnostmi výrobku (barva, velikost...)

Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží. Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.

 

Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

Zákazník

Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky systémem. Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo emailem a uvést číslo objednávky. Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.

Obchodník

Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:

 • se podstatně změnila cena výrobku, popř. objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný,
 • zákazník nedodržel tyto Obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo
 • v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.

O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.

Platba za objednané zboží

Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží, dopravné (poštovné) a balné způsobem zvoleným v objednávce zboží, nejpozději do data splatnosti uvedeného v objednávce a potvrzovacím emailu. Zvolí-li zákazník bezhotovostní formu úhrady (převodním příkazem) za objednané výrobky, je povinen tuto platbu provést bez odkladu. Pokud nebude objednávka uhrazená do 5 pracovních dnů, bude stornována bez nutnosti souhlasu zákazníka a bez ohledu na datum splatnosti uvedené v objednávce.

Doručení výrobků

Zboží je doručováno prostřednictvím služeb České pošty (dále jen doručovatel). Za doručení zboží prostřednictvím doručovatele je účtována částka (viz "Jak nakupovat" bod 5). Zboží, které je skladem expedujeme zpravidla v den objednávky nebo následující den. V případě nedostatečné skladové zásoby je u každého zboží uvedena dostupnost zboží. O tuto dobu se expedice zásilky zpozdí. Distributor nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele. V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat. O předání zásilky doručovateli je zákazník informován obchodníkem prostřednictvím informačního emailu na kontakt uvedený v objednávce.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti zákazníka.

Reklamační řád našeho e-shopu vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinnost překontrolování zboží

Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Uplatnění reklamace

K reklamačnímu řízení budou přijaty pouze kompletní výrobky s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamaci je možné uplatnit elektronicky nebo písemně, a to na adrese sídla našeho e-shopu.

Zboží lze reklamovat, jestliže:

 • bylo dodáno zboží s vadou
 • bylo dodáno jiné než objednané zboží.

Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:

 • použitím výrobku pro jiné účely než ke kterým je určen,
 • nesprávným skladováním výrobku,
 • běžným používáním výrobku (skryté vady),
 • živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a pod.,
 • doručovatelem.

Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

Postup reklamace

 • Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu výrobku.
 • Zákazník zašle vadné zboží, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka.
 • Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
 • Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět.
 • V případě potřeby je možná požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30denní lhůty o dalších 30 dnů.
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
 • Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v těchto obchodních podmínkách.

Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu

 • Zákazník má možnost v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu.
 • Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:
  • Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.
  • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
  • Doporučujeme zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
  • Vracíme celou zaplacenou částku, tedy za poštovné a balné.
  • Částka za výrobky bude prioritně vrácena bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem. V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.